ทางเลือกและความหวังในการรักษาโรคมะเร็งด้วยเข็ม RF

มะเร็งตับและมะเร็งปอดยังคงเป็นมหันตภัยร้าย สำหรับชีวิตคนไทยในปัจจุบัน ยังไม่รวมถึงมะเร็งที่อื่นๆ ที่มีการกระจายมาที่ตับหรือปอดแล้วนั้น ยิ่งทำให้โอกาสในการได้รับการรักษาของผู้ป่วยน้อยลงไปทุกที ซึ่งทั่วโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน มีผู้ป่วยเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้สูญเสียโอกาสนั้นไป อาจเพราะ เป็นในระยะมากเกินกว่าการผ่าตัดจะได้ผลดี หรือ เพราะสภาพร่างกายไม่พร้อมต่อการผ่าตัด โชคดีที่วงการแพทย์ในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมาได้พัฒนาเครื่องมือที่เข้ามาช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก เช่น การฉายแสง การให้เคมีบำบัด หรือ การรักษาด้วยยาก็ตาม

 

   


มะเร็งตับหายได้ หากรู้ไว รักษาไว

image

“มะเร็งตับ”นับเป็นโรคมะเร็งรุนแรงที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมะเร็งในผู้ชายไทย นอกจากนี้คนทั่วโลกยังมีแนวโน้มจะเสียชีวิตจากมะเร็งตับมากขึ้น เพราะการแพร่ กระจายของไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซีเราหวังเพียงจะเป็นจุดเล็กๆ จุดหนึ่งในการสร้างกำลังใจและเพิ่มแรงใจให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ร่วมกันต่อสู้กับมะเร็งตับอย่างมีความเข้าใจ อดทน และบนความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะอยู่กับมะเร็งตับได้ ทั้งด้วยความสุขกายและค้นหาความสุขใจได้

    จุดเริ่มต้นของความสุข

image

“ความในใจจากการเคยเป็นมะเร็งตับ”

 ชีวิตที่มีความสุขขึ้นหลังเป็นมะเร็งตับ

“ตอนเด็กๆ เคยเห็นคนเป็นดีซ่าน มีท้องมาน ท้องโตมาก ตัวผอมเหลือง ยายบอกว่าเค้าเป็นโรคตับ ผมเองดูแล้วรู้สึกสงสารจับใจ ในใจก็จดจำว่าโรคตับมันน่ากลัว ถ้ากินเหล้าเยอะมีโอกาสเป็นได้” คุณสนิทอายุ 62 ปี ผู้ซึ่งเคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งตับเมื่อ 7 ปีที่แล้ว เล่าให้ฟังถึงความรู้สึก และความกังวลที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
 

    รุ่งอรุณของการรักษามะเร็งตับ

image

ภาพเหตุการณ์เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ที่ผู้ป่วยผอมโซ ท้องโต มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัด แพทย์ตรวจร่างกาย คลำตับ ตรวจเลือดสองสามอย่างแล้วบอกกับญาติว่าเป็นมะเร็งตับ ให้ทำใจคงอยู่ไม่ได้เกิน 3 เดือน เป็นภาพเหตุการณ์ที่พวกแพทย์รุ่นใหญ่ถึงกลางหลายคนได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์แบบนี้กันมาพอสมควร จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกที่ได้ทบทวนสถานการณ์การต่อสู้กับมะเร็งประเภทต่างๆ ทั่วโลกในช่วงก่อนปี 2000 ยังไม่พบข่าวดีเกี่ยวกับผลการรักษามะเร็งตับเท่าใดนัก มะเร็งตับยังคงเป็นมะเร็งที่น่ากลัวกว่ามะเร็งชนิดใดๆ หากให้เลือกว่าต้องเป็นมะเร็งชนิดใด มะเร็งตับจะเป็นมะเร็งตัวสุดท้ายที่หมอด้านมะเร็งจะเลือก
 

100/75 ซ.โยธินพัฒนา ถ.ประดิษฐ์มณูญธรรม
แขวง คลองจั่น เขตปางกะปิ กรุงเทพ
10240
LOVELIVER@hotmail.com
sattaya_ch@hotmail.com
 

© Copyright by www.LoveLiver.net , All rights reserved.